Rusanda Banja 2020

 

 

   

 

 

 

Banja Rusanda se nalazi u Banatu, na severnoj obali istoimenog jezera i predstavlja deo naselja Melenci u opštini Zrenjanin. Nadmorska visina banje je 82 m. Udaljena je 16 km od Zrenjanina i 90 km od Beograda. Do Banje Rusanda se može doci magistralnim putem Beograd-Zrenjanin-Kikinda, odnosno Novi Sad-Kikinda.


Banja Rusanda je jedino aktivno banjsko lecilište u Banatu, a nalazi se na severnoj obali istoimenog jezera u naselju Melenci u opštini Zrenjanin. Ima tradiciju dugu 136 godina zasnovanu na korišcenju lekovitih svojstava mineralnog peloida (blata) iz jezera Rusanda, koje se ubraja u najlekovitije u zemlji. U hidroterapijske svrhe koristi se termomineralna voda iz bušotine koja pripada kategoriji natrijum hidrokarbonatnih sulfidnih hemotermi.


PROCES REHABILITACIJE
Kineziterapija
Hidro - kineziterapija (terapijski bazen)
Podvodna masaža ( biserna kupka ), Galvanska kada (cetvoro celijska kupka ), lokalne i naizmenicne kupke, a sve sa korišcenjem mineralne vode
Terapija radom ( Zabavna i funkcionalna )
Elektroterapija (galvanizacija, EF lekova, dijadinamicne i interferentne struje, elektrostimulacija KTD) - TENS
Fototerapija (IR, ultraviolet)
Ultrazvucna terapija
Parafinoterapija
Peloidoterapija (opšte i lokalne kupke, blatni oblozi, EF peloida)
Logopedski tretman
Neuropsihološka rehabilitacija
Akupunktura
Lasero i magnetoterapija
Vaskulator

 

 

TERMALNE VODE
Fizicki, Fizicko-Hemijski i osnovni hemijski rezultati


TEMPERATURA:
Temperatura ispitivane vode bila je 28°C, zbog cega pripada kategoriji hipotermalnih voda.


PH VREDNOST:
Sa PH od 7,8 ova voda daje alkalnu reakciju.


MINERALIZACIJA:
Ukupna mineralizacija ispitivane vode je 3,222 gr/l a suvi ostatak na 180°C je 2,050 gr/l zbog cega pripada solidno mineralizovanim vodama.
Rezultati hemijskih analiza


KATJONI:
Medu katjonima dominiraju joni natrijuma (Na+) sa 84,42 milival%.


ANJONI:
U anjonskom sastavu najviše je zastupljen jon hidrokarbonat (HCO3-) sa 85,13 milival%.
Napominjemo da se u rezultatima hemijskih analiza registruje i prisustvo amonijuma (NH4+) kao i povicene vrednosti nitrata, zbog cega je ova voda higijenski neispravna. Povišene vrednosti amonijuma i nitrata su verovatno posledica nepostojanja zaštitne zone, što omogucava laku kontaminaciju vode.


SLABI ELEKTROLITI:
Vrednosti metaborne i metasilicijumove kiseline su u granicama normale.


RASTVORENI GASOVI:
Naznaceno je prisustvo rastvorenog vodonik-sulfida (H2S) sa 0,0005 mg/l

 

Radioaktivnost
Prema izmerenim vrednostima ukupne alfa (84a12) i beta aktivnosti (89a13) analizirana mineralna voda iz banje "Melenci" može se upotrebljavati za pice (na osnovu Pravilnika o granicama radioaktivne kontaminacije životne sredine i nacina sprovo|enja dekontaminacije.
Takode se može koristiti za kupanje.


Ispitivanje radioaktivnosti izvršeno je u Institutu za medicinu rada i radiološku zaštitu " Dr Dragomir Karajovic" u Beogradu.


Indikacije
Zbog svojih karakteristicnih fizicko-hemijskih svojstava, mineralna voda u banji Rusanda može se koristiti kao pomocno lekovito sredstvo u sklopu medicinske rehabilitacije - iskljucivo kupanjem za razne hidroterapijske procedure koje se sprovode u bazenima, a primenjuju na odgovarajucoj temperaturi vode, kod sledecih hronicnih oboljenja:


I n d i k a c i j e
1. Degenerativni zglobni i vanzglobni reumatizam
2. Zapaljenski reumatizam u smirenoj fazi bolesti
3. Stanja posle povrede kao i hirurških intervencija na koštano-zglobnom sistemu
4. Neurološka i kožna oboljenja


SMEŠTAJ
Zdravstvene usluge u Zavodu pružaju se ambulantno i stacionarno.
Kapacitet Stacionara iznosi 400 postelja smeštenih u više objekata.
Dva paviljona, kapaciteta 150 postelja "B" kategorije novijeg su datuma i raspolažu uglavnom dvokrevetnim i trokrevetnim sobama.

Cenovnik BO dana

Cene su izražene po osobi 

Sobe I paviljon II paviljon VII paviljon VIII paviljon IX paviljon
1/1 4.200  4.000 
1/2 3.800  3.600  3.500 
1/3 3.600  3.300 
Soba za zajedničkim kupatilom-prizemlje  / 2.400 
1/2-luksuzna  / 4.700  4.000* 
1/3-luksuzna  / 3.700
Francuski ležaj  4.500
Intezivna nega / / / 4.500

4.500 I SP

4.000 II SP

Bolesnički dan (B.O. dan) sadrži: smeštaj, pun pansion (tri obroka dnevno), usluge medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije koje propiše ordinirajući lekar, opštu ili specijalnu negu, 24-časovno prisustvo lekara i medicinske sestre/tehničara.

Paviljonski tip smeštaja omogućava odvojen smeštaj i tretman najtežih bolesnika, pokretnih bolesnika, korisnika usluga preventivne rehabilitacije, velnesa i rekreacije.

  • U VIII i IX paviljonu su smešteni nepokretni pacijenti; sobe su trokrevetne, četvorokrevetne i petokrevetne.
  • U I, II i VII paviljonu su smešteni pokretni pacijenti, korisnici usluga preventivne rehabilitacije, rekreacije i  korisnici vaučera (za smeštaj) i wellness usluga.
  • U VII paviljonu samo za luksuzne sobe 1/2 i1/3 se mogu koristiti vaučeri za smeštaj (*).

Sobe su opremljene televizorima. Korisnicima naših usluga je dostupan neograničen pristup internetu(wi-fi).

-         Prilikom prijema obavezan je pregled specijaliste fizijatra i on se dodatno naplaćuje 1.500,00 dinara.

-         Boravišna taksa za svaki dan boravka70,00 dinara,osim za lica koja ne plaćaju boravišnu taksu po Zakonu o turizmu("Sl. glasnikRS",br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015, član 105)– korisnici usluga VIII i IX paviljona. Deca do 7 godina ne plaćaju boravišnu taksu; 7-15 god. 35,00 dinara.

-         Deca – pacijenti plaćaju cenu bolesničkog dana kao odrasli.

-         Prilikom dolaska korisnici usluga su dužni da ostave depozit u visini rezervisanog termina. Ako korisnici usluga žele da prekinu ili skrate rezervisani termin, ostatak novca iz depozita će im biti odmah vraćen. Ukoliko je rezervisani termin plaćen unapred platnom karticom, novac im može biti vraćen (elektronskim putem) svakog radnog dana do 14h. Nakon isteka ovog vremena, u slučaju vikenda, državnog ili verskog praznika, novac će im biti vraćen prvog narednog radnog dana.

 

CENOVNIK WELLNESS USLUGA

Naziv usluge

Ukupno dinara

WELLNES – DAN

Opšta blatna kupka/folija Bazen i tepidarijum Sauna

Manuelna masaža celog tela

* mogućnost posebne usluge: restoranska hrana i piće po cenovniku

 

 

 

4.000,00

RELAKS DAN (po danu za jednu osobu)

Bazen

Boditerm kabina

Opšte blatne kupke/folija

Relaksaciona ili antistres masaža po izboru

* mogućnost posebne usluge: restoranska hrana i piće po cenovniku

 

 

 

5.000,00

RELAKS DAN (po danu za dve osobe)

Bazen

Boditerm kabina

Opšte blatne kupke/folija

Relaksaciona ili antistres masaža po izboru

* mogućnost posebne usluge: restoranska hrana i piće po cenovniku

 

 

 

9.000,00

DETOKS DAN

Opšte blatne kupke/folija Bazen

Sauna

ANTICELULIT masaža Green press Radiofrekvenca

* mogućnost posebne usluge: restoranska hrana i piće po cenovniku

 

 

 

 

 

5.000,00 

 

 

 

WELLNESS PAKET (dva puna pansiona – 3 dana)

WELLNES PAKET 1*:

Smeštaj

Tri obroka (pun pansion)

Bazen, tepidarijum, sauna, opšta blatna kupka, manuelna masaža celog tela I opciono piling masaža

 

 

7.000,00

WELLNES PAKET 2*:

Smeštaj

Tri obroka (pun pansion)

Opšta blatna kupka, bazen, boditerm kabina, đakuzi ili biserna kupka

 

 

7.000,00

WELLNES PAKET 3*:

Smeštaj

Tri obroka (pun pansion)

Opšta blatna kupka sa masažom lica peloidom iz jezera “Rusanda”, bazen i relaksaciona ili antistres masaža po izboru

 

 

 

7.000,00

* PRVI DAN: smeštaj, večera, bazen

      DRUGI DAN: pun pansion, izabrani terapijski program

TREĆI DAN: doručak, ručak, korišćenje bazena, odjava do 17h

Ukoliko je potrebna konsultacija sa lekarom, posebno se naplaćuje specijalistički pregled fizijatra ili specijalistički pregled lekara konsultanta 1500,00 RSD.

WELLNESS PAKET (jedan pun pansion – 2 dana)

Smeštaj

Tri obroka (pun pansion)

Bazen, tepidarijum, sauna, opšta blatna kupka, manuelna masaža celog tela

 

 

5.000,00

 

MINI PAKETI

 

Naziv usluge

 

Ukupno dinara

Mini paket 1

Opšta blatna kupka/folija Bazen

Sauna

Tepidarijum

 

 

 

 

* mogućnost posebne usluge: restoranska hrana i piće po cenovniku

 

 

 

1.800,00

Mini paket 2

Opšta blatna kupka/folija Đakuzi/biserna kupka Sauna

Tepidarijum

 

 

 

 

* mogućnost posebne usluge: restoranska hrana i piće po cenovniku

 

 

 

2.500,00

Mini paket 3

Opšta blatna kupka/folija Masaža lica peloidom Bazen

Tepidarijum

 

 

 

 

* mogućnost posebne usluge: restoranska hrana i piće po cenovniku

 

 

 

2.500,00

Mini paket 4

Opšta blatna kupka/folija Relaksaciona masaža Bazen

Sauna

Tepidarijum

 

 

 

 

 

* mogućnost posebne usluge: restoranska hrana i piće po cenovniku

 

 

 

 

3.500,00

Mini paket 5

Opšta blatna kupka/folija Boditerm kabina

Biserna kupka/đakuzi

Tepidarijum

 

 

 

 

* mogućnost posebne usluge: restoranska hrana i piće po cenovniku

 

 

 

2.500,00

 
Način plaćanja:

Prilikom rezervacije 40% avansa, ostatak 10 dana pre polaska gotovinski, uplatom na žiro račun agencije, čekovima građana uz uvećanje 2% na mesečnom nivou.

 

 

 

 

 

 

 

011/22-82-051

011/22-82-052

011/317-42-09

011/22-74-579

065/22-82-051

bglucky@gmail.com

bglucky07@mts.rs

VIBER: 065/22-82-051

Radno Vreme

LETNJE

PONEDELJAK - PETAK: OD 10-18h
SUBOTOM: OD 10-15 h

ZIMSKO

PONEDELJAK – PETAK: OD 09–17h
SUBOTOM: OD 10–14h

bonitetna

logo
 

WizzAir Prodaja Avionskih KarataNajnovije Vesti Blog iz Turizma
Prevoz do Crne Gore
Autobuska Linija za Grcku
putno osiguranje

 

bglucky travel agencija
Putem Skypa

utas

Ukupno: 90

Danas: 90

Juče: