FIRENCA 2017.

 

 


 

MAGIČNA TOSKANA

 

 (5 dana, 2 noćenja)

 

OBILASCI: Firenca – Sijena – San Điminjano – Piza

 

PROGRAM PUTOVANJA:

 

1. dan - BEOGRAD

Polazak oko 18:00 časova sa Lastine autobuske stanice (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Firenci.

 

2. dan - FIRENCA

Prepodnevni dolazak u Firencu, grad u kome su živeli i radili Leonardo, Mikelanđelo, Donatelo, Makijaveli, Dante, Bokačo... Po dolasku obilazak grada: katedrala Santa Maria del Fiore, Krstionica Jovana Krstitelja, Trg Sinjori, Galerija Ufici (nije predviđena grupna poseta), most Vekio na reci Arno...Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 

3. dan - FIRENCA – SIJENA – SAN ĐIMINJANO – FIRENCA

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska do Sijene, prelepog grada koji je smešten u tipično toskanskom predelu. Sijena, idealana za ljubitelje vina i prirode, je grad sa očuvanim starim srednjovekovnim jezgrom, sa ogromnim kulturnim nasleđem, dok sam grad okružuju brojni vinogradi. Po dolasku obilazak grada: Gradska kuća, Katedrala u Sijeni, centralni trg (Piazza Campo) gde se održavaju kostimirane trke konja („palio”), Santa Maria de la Scala, prva bolnica u Evropi, Crkva Sv.Domenika, u kojoj se nalaze glava i palac Sv.Katarine, zaštitnice Italije. Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Nastavak putovanja za San Điminjano (“Grad tornjeva“), utvrđen srednjovekovni grad, koji je poznat po dobro očuvanim tornjevima pod zaštitom UNESCO – a. Po dolasku obilazak grada: centralni gradski trg - Duomo, crkva Koleđata u kojoj je radio Girlandajo (Mikelanđelov učitelj), tornjevi... U poslepodnevnim časovima povratak u Firencu. Slobodno veče. Noćenje.

 

4. dan - FIRENCA – PIZA

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti u Firenci ili mogućnost fakultativnog odlaska do Pize. Po dolasku obilazak grada: Krivi toranj, katedrala, krstionica, Kampo Mirakul... Slobodno vreme nakon obilaska. U poslepodnevnim časovima povratak za Firencu i nastavak puta ka Beogradu. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Srbiji.

 

5. dan - BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. ( Kraj usluga )

 

 

C E N A :

Paket aranžman / autobuski prevoz, smeštaj i obilasci

SPECIJALNA PONUDA: Ograničen broj soba!

Opis

Hotel

Termin putovanja

Ukupna cena po osobi

Dan državnosti

Hotel 3*

15.02.-19.02.2017.

SPECIJALNA PONUDA

105 €

115 €

Dan žena

Hotel 3*

08.03.-12.03.2017.

SPECIJALNA PONUDA

99 €

115 €

Uskrs

Hotel 3*

13.04.-17.04.2017.

SPECIJALNA PONUDA

119 €

139 €

Dan rada

Hotel 3*

28.04.-02.05.2017.

SPECIJALNA PONUDA

119 €

139 €

Proleće

Hotel 3*

24.05.-28.05.2017.

SPECIJALNA PONUDA

119 €

139 €

Leto

Hotel 3*

18.08.-22.08.2017.

SPECIJALNA PONUDA

119 €

139 €

Jesen

Hotel 3*

22.09.-26.09.2017.

SPECIJALNA PONUDA

119 €

139 €

Jesen

Hotel 3*

20.10.-24.10.2017.

SPECIJALNA PONUDA

105 €

125 €

Jesen

Hotel 3*

10.11.-14.11.2017.

SPECIJALNA PONUDA

99 €

115 €

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
 • smeštaj u Firenci (2 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
 • obilaske prema programu (Firenca)
 • troškove organizacije i vođenja aranžmana
 • usluge licenciranog pratioca grupe

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka
 • obaveznu gradsku komunalnu taksu u Firenci (uvedena 31.03.2015., plaća se na recepciji hotela) – za boravak u hotelima sa 3 * – 3,5 € po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4 * – 4,5 € po noćenju / po osobi.
 • ulaznice i fakultativne izlete

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

 • Sijena i San Điminjano - 30 € / 20 € deca,
 • Piza - 25 € / 15 € deca

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih

 

SOPSTVENI PREVOZ:

 • NE POSTOJI MOGUĆNOST UMANJENJA ZA SOPSTVENI PREVOZ

 

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana

 

POPUSTI:

 • deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
 • deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
 • treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

 

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA :

1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 1.5 % po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do:

 • ZA POLASKE OD 01.10.2016. DO 01.02.2017 ………….. 15.12.2016.
 • ZA POLASKE OD 01.02. DO 01.04.2017 …….. …………… 15.04.2017.

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA :

Hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenom hotelu do popune mesta:

 

 • u Firenci (Italija) sa 3* ili sličan

HOTEL AUTOPARK 3* - http://autopark.hotelinfirenze.com ili sličan

Nalazi se u poslovnoj zoni Firence, na liniji gradskog prevoza, na oko 15 minuta od svih većih istorijskih znamenitosti. Gostima

je na raspolaganju bar i restoran. Sve sobe poseduju tuš/WC, fen, TV i internet. Doručak - kontinentalni švedski sto.

 

HOTEL B &B Novoli 3* - www.hotel-bb.com/en/hotels/firenze-novoli.htm ili do popune mesta.Izuzetno moderan hotel koji je nalazi na oko 4 km od centra, na liniji gradskog prevoza 22, koja vozi do istorijskog jezgra grada.

Gostima je na raspolaganju bar i restoran. Sve sobe poseduju tuš/WC, fen, TV i internet. Doručak - kontinentalni švedski sto.

 

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici agencije.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

 

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
 • Organizator putovanja licenca OTP br.61/2010. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

 

 

 

 

 

 

 

TOSKANA

 

6 dana –AUTOBUSOM

Paket aranžman – prevoz i smeštaj

 

 

 

1.       Dan : BEOGRAD-BOLONJA. Polazak autobusa sa na parkingu preko puta »Buvlje pijace« na Novom Beogradu,  ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke Borbe u 18.00 časova. Vožnja autobusom preko Hrvatske I  Slovenije , sa kraćim usputnim zadržavanjima , radi odmora. Noćna vožnja.

 

2.       Dan: BOLONJA - MONTECATINI: Prepodnevni dolazak u Bolonju. Po dolasku obilazak grada: spomenik Neptunu, bazilika San Petronio, univerzitet, Due Tori, palata Banki, palata Notai, palata Akursio, trg Mađore... Slobodno vreme nakon obilaska. Nastavak putovanja za Montekatini – poznate italijanske banje. Po dolasku smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 

3.       Dan:MONTECATINI – CINQUE TERRE – PIZADoručak.  Slobodno vreme ili mogućnost odlaska na celodnevni fakultativni  Izlet kroz Nacionalni park Cinque terre, slikovita sela Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore deo su ovog nacionalnog parka. Autobusom dolazimo do mesta  la Spezia  gde se ukrcavamo na voz, koji nas vozi kroz čaroban pejzaž. Ovo je jedno od najslikovitijih i najpoznatijih mediteranskih mesta. Slobodno vreme za šetnju ili sunčanje na plaži. Povratak u La Speciju i nastavak putovanja ka Pizi. Po dolasku obilazak grada: Krivi toranj, katedrala, krstionica, Kampo Mirakul... Slobodno vreme nakon obilaska. Povratak u Montekatini. Noćenje.

 

4.       Dan:SIJENA – SAN ĐIMINJANO Doručak. Celodnevni Fakultativni izlet za Sijenu,, grad sa odlično očuvanim gradskim srednjovekovnim jezgrom I velikim kulturnoumetničkom nasleđem koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Obilazak grada sa vodičem: Duomo, Kampov trg, gradska većnica, palata Salimbeni, tvrđava Medičijevih . .. Središte grada je trg Pjaca del Kampo u obliku školjke. Nastavak puta za San Điminjano živopisni gradić sa 14 tornjeva, koji je sačuvao svoj istoriski centar kao ambijent 13-14 veka. Slobodno vreme. Povratak u hotel Noćenje

 

5.       Dan:  FIRENZA.Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak autobusom do mesta Sesto Fiorentino (10km od Firenze) Organizovan odlazak VOZOM do centra Firenze (karte su uračunate u cenu aranžmana)  Stari deo grad proglašen je delom svetske baštine pod zaštitom UNESCO-a. Tu su živeli I stvarali Botičeli, Donatelo, Mikelanđelo, Leonardo da Vinči, Galileo Galilej. Po dolasku obilazak Istoriskog centra grada culture, nauke I umetnosti u pratnji vodiča: galerija Ufiči, katedrala Santa Marija del Fiore, gradska katedrala, Đotov zvonik, Trg Signoria, palata Vekio, Most Vekio, crkva Santa Kroče ( Crkva gde su grobnice Mikelanđela, Galileja, Makijavelija), palata Piti. Slobodno vreme. U poslepodnevnim časovima povratak VOZOM do mesta Sesto Fiorentino. Polazak za Srbiju

 

6.         Dan: BEOGRAD. Očekivani dolazak u Beograd u ranim prepodnevnim casovima

 

DATUMI POLASKA

13.04.2017

27.04.2017

11.05.2017

CENA

109€

109€

109€

 

 

 

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke   na dan uplate.

 

NAČIN PLAĆANJA:

40% po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana: gotovinski najkasnije 10 dana pre početka aranžmana . Putem administrativne zabrane ili čekovima građana do Juna 2017 uz uvećanje od 2% na mesečnom nivou. 

 

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

-Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti)

- Smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem

- Smeštaj u Montecatinijuu hotelu 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni)

- Obilaske prema programu putovanja

- Usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana

- Usluge lokalnih vodiča troškove organizacije putovanja

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- Gradsku komunalnu taksu za hotele 4* 2€ dnevno po osobi, za hotele 3* 1.5€ dnevno po osobi. Plaća se na recepciji hotela.

-  Fakultativne izlete I ulaznice

- Međunarodno putno osiguranje

- Fakultativne izlete I ulaznice u organizaciji Ino partnera ITAL TIME srl.

 

CENA FAKULTATIVNIH IZLETA:

- Cinque Terre (Ćinkve Tere) I Piza (35 €)

- Sijena – San Đimijano (25 €) fakultativne posete čija cena zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 20 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator putovanja zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate).

 

POPUSTI ZA DECU: Dete do 2 -12 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 20% ima svoje mesto u autobusu

 

DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU 60€

REZERVACIJA MESTA U AUTOBUSU 10€

-          POLAZAK I POVRATAK AUTOBUSA JE SA TAČNO ODREĐENIH PARKINGA NAZNAČENIM U PROGRAMU PUTOVANJA.

-          PREDVIĐENE PAUZE TOKOM PUTOVANJA SU NA 3 DO 4 SATA VOŽNJE I ZAVISE OD USLOVA NA PUTU

-          POTPISIVANJEM UGOVORA PUTNIK JE DUŽAN DA PRIHVATI MESTO U AUTOBUSU KOJE MU DODELI AGENCIJA. NAKNADNE IZMENE NISU MOGUĆE. 

-          ORGANIZATOR PUTOVANAJ ZADRŽAVA PRAVO IZMENE PROGRAMA PUTOVANAJA (RASPORED POJEDINIH SADRŽAJA USLED OBJEKTIVNIH OKOLNOSTI)

-          SVI PUTNICI PRE POLASKA MORAJU SE UPOZNATI SA PRAVILIMA PONAŠANJA U ZEMLJE U KOJE PUTUJU

-          ZA SVE FAKULTATIVNE IZLETE NEOPHODAN JE MINIMUM PUTNIKA DA BI SE REALIZOVALI

-          U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTENJE O OTKAZU ARANŽMANA JE 5 DANA PRED PUT

-          BLUE TRAVEL WORLD NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA OD RADNIKA AGENCIJE KAO NI RADNIKA OVLAŠĆENJIH SUBAGENATA KOJI NISU U SKLADU SA ELEMENTIMA ZAKLJUČENIH U UGOVORU O PUTOVANJU

-          PUTNICI SAMI SNOSE ODGOVORNOST U SLUČAJU DA NE POSEDUJU VALIDNU POLISU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

-          AGENCIJA NEMOŽE GARANTOVATI TAČNE SATNICE DOLASKA NA ODREĐENE DESTINACIJE KAO NI SATNICE POVRATKA U SRBIJU USLED OBJEKTIVNIH OKOLNOSTI (STANJA NA PUTU, ČEKANJA NA GRANICI I OSTALIH NEPREDVIĐENIH OKOLNOSTI)

-          PUTNICI SU DUŽNI DA SE PRIDŽAVAJU DOGOVORENIH SATNICA SA VODIČEM TOKOM BORAVKA U INOSTRANSTVU

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM:Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Putnici koji nameravaju da putuju sa starim plavim pasošima u obavezi su da individualno pribave italijansku turističku vizu. Molimo putnike da se blagovremeno informišu o potrebnoj dokumentaciji kod Ambasade Republike Italije. U slučaju ne dobijanja individualne italijanske vize, smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema Opštih uslova putovanja agencije 

 

NAPOMENE: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.Za ovaj program ne postoji mogućnost korisćenja sopstvenog prevoza.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju ili kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne.


Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije otp 19/2014


 

 

 

 

011/22-82-051

065/22-82-051

Radno vreme od 09 do 19h
Subotom od 09 do 15h

bglucky@gmail.com

bglucky07@open.telekom.rs

VIBER: 065/22-82-051

logo
 

 

WizzAir Prodaja Avionskih Karata


rent a car beograd iznajmljivanje automobila

Najnovije Vesti Blog iz Turizma
iznajmljivanje autobusa
putno osiguranje

bglucky travel agencija
Putem Skypa

Ukupno: 5442

Danas: 29

Juče: 3359