DOČEK NOVE GODINE U MOSKVI

 

 

 

 

 

 

 

Paket aranžman / avionski prevoz, smeštaj i obilasci 

Opis

Termin putovanja

Ukupna cena po osobi

Doček Nove godine

30.12.2019. – 03.01.2020.

589 €

Aranžman se plaća u dinarskojprotivrednostiposrednjemkursuNBS banke na dan uplate.

Cene iztabele su u evrima.

 

 

 

 

 PROGRAM PUTOVANJA:

 

1. dan, BEOGRAD – MOSKVA-PANORAMSKO RAYGLEDANJE GRADA-MOSKOVSKI METRO

Sastanak grupe dva sata pre poletanja na aerodromu “Nikola Tesla”. Let avio kompanije AirSerbia za Moskvu u 06:15 časova (let JU 650). Dolazak na moskovski aerodrom u 11:05 časova. Sa aerodroma panoramskorazgledanje grada autobusom: centar grada, Crvenitrg, Kremlj, CrkvaVasilijaBlaženog, Boljšojteatar, HramHristaSpasitelja, Novodevičjimanastir, vidikovacVrapčevabrda i Univerzitet "Lomonosov", Poklonajagora (Park Pobede) i dr. (bezulaska u objekte).Transferdohotela. Smeštaj. Slobodno vreme. Fakultativniprogram: Moskovski metro, jedan odnajlepših i najstarijihmetroa na svetu, u kojemčak 44 staniceimaju status kulturnognasleđa. Obilazaknekolikonajznačajnijih metro stanica, koje su nalik na muzejebogatodekorisaneskulpturama, mozaicima, pozlaćenimfloralnimornamentima, mermernimstubovima i portretimanacionalnihheroja.Noćenje.

2. dan, MOSKVA– MUZEJ PANORAMA BORODINSKE BITKE-DOČEK NOVE GODINE NA TRGOVIMA

Doručak.Fakultativniprogram: Muzej Panorama Borodinskebitke,posvećenratusaNapoleonom 1812. g. Glavnieksponatmuzeja je panorama, ogromnoslikanoplatnodimenzije 115x15m, kojevisi u zatvorenomkrugu i pretstavlja jedan odnajtežihmomenatabitke na Borodinskompolju.

Uveče odlazak nacentralnetrgoveMoskve (savodičem, metroom), nakojima se uzveličanstvenvatromet, dočekujeNovagodina. Noćenje.

3. dan, MOSKVA – KREMLJ – VEČERNJA MOSKVA SA REKE

Doručak.Slobodno vreme. U popodnevnim casovima fakultativno:Kremlj,najstarijideoMoskve i njen politički, duhovni i istorijskicentar, kompleksneponovljivposvojoj arhitektonskoj i umetničkojlepoti. Obilazakteritorije,Uspenskecrkve u kojoj su krunisanisviruskicarevi, Arhangelskecrkve, Car zvona i Car topa, kao i posetaPatrijaršijskojpalati.VečernjaMoskvasareke - vožnjaekskluzivnimbrodom-restoranom“Radisson”. VeličanstvenpogledsarekenanoćnuMoskvu, jedanodnajlepšeosvetljenihgradovanasvetu.  Noćenje.

4. dan, MOSKVA– SERGIJEV POSAD

Doručak. Fakultativniprogram: SergijevPosad (bivšiZagorsk, 70 kmodMoskve), jedanodnajstarijihinajvećihruskihmanastirskihkompleksa, centarruskogpravoslavljaiduhovnosti, ranijerezidencijaruskogpatrijarha. ObilazakTroiceSergijeveLavre, biseradrevnoruskeumetnostiiarhitekture.Lavraje, razvijajućiseodusamljenedrvenecrkveusred šumeuXIVveku, imalarazličiteulogekojesubileodvelikogznačajazaruskuistoriju.Slobodnovreme. Noćenje.

5. dan, MOSKVA- BEOGRAD

Doručak.Transfer do aerodroma. Let aviokompanije Air Serbia za Beograd u 11:50časova (let JU 651). Dolazak u Beograd u 12:50časova.Krajusluge.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd  – Moskva – Beogradsa kompanijom Air Serbia
 • Troškove avio-taksi (cca 112€, podložno je promeni)Transferi u Moskvi: aerodrom–hotel–aerodrom
  • Smeštaj u Moskvi (4 noćenja sa doručkom – švedski sto) u hotelu sa 4* u 1/2
 • Panoramsko razgledanje Moskve
 • Usluge pratioca grupe i stručnih lokalnih vodiča
 • Troškove organizacije aranžamana

 

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Obrok u avionu
 •  
 • Individualno međunarodno zdravstveno osiguranje PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA.
 • Fakultativni programiu Moskvi
 • Individualne troškove

 

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBIRealizacija i cene fakultativnog programa su garantovani, nezavisno od broja prijavljenih putnika; za broj prijavljenih putnika ispod 15, program ce se realizovati javnim prevozom, metroom. Fakultativniizleti su organizovaniodstranelokalneagencije, ino-partneraOrganizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.):

 

NAPOMENA:

*)  Prijavljivanje i plaćanje izleta Kremlj obavezno je prilikom uplate aranžmana ili najkasnije do 27.11.2019.Nakon 18.12. neće biti moguće.

 

MOSKVA

Kremlj (teritorija i 2 Saborne crkve, Patrijaršijska palata)– 40 € *, Sergijev pasad  (bivši Zagorsk) – 40 €, Obilazak moskovskog metroa– 10 €, Krstarenje rekom Moskvom 35 €, Panorama Borodinske bitke 30 €.

 

 

DOPLATE ZA 1/1 SOBU:95 €

 

POPUSTI:

 

 • Decaod 2 – 12godina – (pomocnilezaj) plaćaju540 €, u pratnjidvepunoplatežneosobe (imasedište u avionu, imadopunskikrevet u hotelu)
 • Smeštajtrećeodrasleosobe u dvokrevetnojsobi, na dopunskomležaju, nijemoguć.

 

 

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA:smeštaj je u Moskvi (Rusija) u navedenom hotelu do popune mesta ili sličnom:

 

Moskva,Hotel Delta  4*www.izmailovo.ru

Hotel Delta se nalazi u hotelskom kompleksu Izmailovo. Metro stanica je naoko 100 m od hotela. Samavožnjametroom do Crvenogtrgatraje 15 min (pešačenjemodhotela 25-30 min), što je od velikogznačaja za efektivnokorišćenjeslobodnogvremena. U sklopu kompleksa je sve što je turistima i gostima grada potrebno - jeftini restorani brze hrane, tržni centar, kao i velikapijacasuvenira.

Hotel je u potpunostirenoviran.Doručakšvedskisto.

 

 

 

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA :

1. 30% prilikom rezervacije, a ostatakod 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. 30% prilikom rezervacije, a ostatakod 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana  najkasnije do:

 

Za polaske NOVA GODINA.………..najkasnije do 15.04.2020.

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane. Nacionalne turističke asocijacij ezemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ilina web-stranici agencija

Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja

U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi je odobren gore navedeni popust.

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije

 

 

OPŠTE NAPOMENE:

Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona

Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanuminimum 4 – 8 nedeljaunapred

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

Svavremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbed epotrebne uslove i isprave

Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantuje momogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)

Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.

 

 

VAŽNA NAPOMENA:

Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija u zavisnosti od raspoloživosti aviona.

Postoji mogućnost večernjih i noćnih letova i da se u tom slučaju ne stigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.

Postoji mogućnost da se po dolasku u hotel dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

 

Molimo Vas da pažljivopročitateOpšteusloveputovanja Organizatorputovanja je licenca OTP br.107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

 

 

 

 

 

 

 

011/22-82-051

011/22-82-052

011/317-42-09

011/22-74-579

065/22-82-051

bglucky@gmail.com

bglucky07@mts.rs

VIBER: 065/22-82-051

Radno Vreme

LETNJE

PONEDELJAK - PETAK: OD 10-18h
SUBOTOM: OD 10-15 h

ZIMSKO

PONEDELJAK – PETAK: OD 09–17h
SUBOTOM: OD 10–14h

bonitetna

logo
 

WizzAir Prodaja Avionskih KarataNajnovije Vesti Blog iz Turizma
Prevoz do Crne Gore
Autobuska Linija za Grcku
putno osiguranje

 

bglucky travel agencija
Putem Skypa

utas


Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 32 bytes) in /home/web009/public_html/count.php on line 7