PUTOVANJE BARSELONA 2017.

 

 

 

 

Magična Barsa je jedan od najlepših i najspektakularnijih gradova sveta... Njena arhitektura se nalazi na stranicama istorije umetnosti i predstavlja prototip po kojem su mnoge evropske prestonice ukrašavale svoja zdanja... Najkrivlji za lepotu ovog grada je Antonio Gaudi koji je iza sebe ostavio na desetine fantastičnih objekata koji danas mame na milione turista... Ulice ovog grada su beskrajno živopisne, more daje Barsi poseban šarm, a zelenilo svežinu i vedrinu... Za ljubitelje starina Barselona nudi nezaboravni doživljaj njenog Gotskog kvarta, a za ljubitelje sporta, ovaj grad je pravi raj! Na desetine vrhunskih muzeja, atrakcija, mogućnosti ekskurziranja po okolini, sve ovo čini Barselonu jednim od najposećenijih gradova sveta!

 

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan BEOGRAD – RIM - BARSELONA

Dolazak na aerodrom “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let sa presedanjem. Po sletanju u Barselonu, individualan transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 

2. – 3. / 4.dan BARSELONA

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili obilazak nekih od znamenitosti grada. Noćenje.

 

3./4./5.dan BARSELONA - RIM - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Individualan transfer na aerodrom. Čekiranje za let sa presedanjem za Beograd..

(Kraj usluga)

 

 

C E N A :

 

Paket aranzman/avionski prevoz i smestaj

Termin putovanja

Hotel

4 dana/3 noćenja

5 dana/4 noćenja

Svakodnevni polasci tokom cele godine

NH Cornella 3*

od 340 €

od 395 €

Fira Congres 4*

od 309 €

od 374 €

NH Porta Barcelona 3*

od 289 €

od 329 €

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

Cene iz tabele su u evrima, po osobi

 

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd-Barselona-Beograd sa presedanjem u nekim gradovima Evrope
 • Smeštaj u izabranom hotelu na bazi 2/3/4 noćenja sa doručkom u odabranom hotelu u standardnim dvokrevetnim sobama
 • Troškove organizacije putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • troškove avionskih taksi – 183 € (avionske takse se plaćaju u agenciji prilikom rezervacije i podložne su promenama)
 • Individualan transfer aerodrom-hotel-aerodrom
 • individualno zdravstveno osiguranje

 

NAPOMENA ZA TRANSFER:

 • U agenciji je moguće rezervisati privatni transfer aerodrom-hotel-aerodrom prilikom rezervacije. Cena povratnog transfera – oko 110 € po osobi.
 • Cena autobuske karte od aerodroma do centra grada – oko 6 € po osobi po pravcu.

 

NAPOMENA:

 • Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.
 • Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi. Rok za izdavanje karte je 24h od trenutka rezervacije!

 

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: NA UPIT

 

NAPOMENA ZA POSREDNIKA:

 • Ukoliko Posrednik prilikom rezervacije ne izvrši uplatu akontacije od 50% od cene aranžmana u roku od 24 h, Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cene. Cena je radjena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife .

 

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA :

1. 50% prilikom rezervacije, a ostatak od 50% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. 50% prilikom rezervacije, a ostatak od 50% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 2% po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do:

 

 • Za polaske od 01.10. do 01.02……….....................najkasnije do 15.04.2017.
 • Za polaske od 01.02. do 01.04……….....................najkasnije do 15.06.2017.
 • Za polaske od 01.04. do 01.06...................………..najkasnije do 15.08.2017.
 • Za polaske od 01.06. do 01.10……….....................najkasnije do 15.12.2017.

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA :

Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenim hotelima do popune mesta:

 

Hotel NH CORNELLA 3* - http://www.travelodge.es/lhospitalet-hoteles-en-barcelona

Ovaj hotel se nalazi u poslovnoj četvrti na liniji gradskog prevoza, na oko 20 minuta vožnje od svih glavnih znamenitosti Barselone.

Hotel poseduje restoran, bar, internet (čije se korišćenje dodatno naplaćuje) i parking.

Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), klima uređaj, TV i internet (čije se korišćenje dodatno naplaćuje). Doručak – kontinentalni švedski sto.

 

Hotel FIRA CONGRES 4 * - http://www.firacongress.com/en

Ovaj moderan hotel se nalazi na oko 15 minuta udaljenosti od centra grada.

Hotel poseduje restoran, bar, internet, konferencijsku salu, spa centar, internet i teretanu.

Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV, internet i sef (čije se korišćenje dodatno naplaćuje). Doručak – kontinentalni švedski sto.

 

Hotel NH PORTA BARCELONA 3 * - http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/barcelona/nh-porta-barcelona.html

Ovo je odličan hotel iz svetskog poznatog lanca NH, nalazi se u širem centru grada. Dobro je povezan sa centrom gradskim prevozom.

Hotel poseduje restoran, bar, internet, konferencijsku salu, saunu, đakuzi, internet i teretanu.

Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, telefon, klima uređaj, TV, internet i sef (čije se korišćenje dodatno naplaćuje). Doručak – kontinentalni švedski sto.

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici agencije.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi je odobren gore navedeni popust.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

 

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona
 • Besplatni prtljag – Putnik ima pravo na 1 besplatan prtljag maksimalne tezine 20kg kao i na rucni do 5kg (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje od strane avio prevoznika). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.

 

V A Ž N A  N A P O M E N A:

 • Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.
 • Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju nestigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.
 • Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

 

 

 • Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja otp 61/2010. Aranžman je rađen na bazi od minimum 2 prijavljena putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

 

 

 

Cvece.jpgCvece.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011/22-82-051

065/22-82-051

Radno vreme od 09 do 19h
Subotom od 09 do 15h

bglucky@gmail.com

bglucky07@open.telekom.rs

VIBER: 065/22-82-051

logo
 

 

WizzAir Prodaja Avionskih Karata


rent a car beograd iznajmljivanje automobila

Najnovije Vesti Blog iz Turizma
iznajmljivanje autobusa
putno osiguranje

bglucky travel agencija
Putem Skypa

Ukupno: 1836

Danas: 846

Juče: 990