Putovanje Jordan 2015

 

jordan3.jpg

 

 

JORDAN

 

sa posetom Atini i odmorom u Akabi

 

12 dana (10 noćenja) – avionom

 

 

POLAZAK: 10.juli  i 14.avgust 2015.                                          

POVRATAK: 21.juli i 25.avgust 2015.

 

 

PROGRAM PUTOVANJA:

 

1.dan (10.juli i 14 avgust 2015.) BEOGRAD – ATINA - AMAN.  Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” u 7.45 sati. Poletanje za Atinu (A3 851) u 9.40 sati. Sletanje na aerodrom u Atini u 12.35 sati. Transfer autobusom do Atine i obilazak jednog od najstarijih svetskih gradova, čija se istorija beleži preko 3.400 godina. Grad je dobio ime po boginji zaštitnici Atini. Tokom Zlatnog doba, u 5. i 4. veku p.n.e, ovde su postavljene osnove današnje zapadne civilizacije. Iz tog razdoblja u Atini je ostalo mnogo prelepih primera arhitekture, vajarstva, slikarstva, pesničke, govorničke i dramske umetnosti. Biser arhitekture je Akropolj, koji je priznat kao jedan od najboljih primera klasične grčke umetnosti i arhitekture. Razgledanje grada. Povratak na aerodrom oko 20 sati. Nastavak putovanja za Aman (A3 940) u 23.40 sati.

 

2. dan (11.juli i 15 avgust 2015.) AMAN– DJERAS – AJLOUN - AMAN.Sletanje na aerodrom u Amanu u 02.05 sata. Transfer do hotela. Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme za odmor. Doručak. Polazak na panoramsko razgledanje grada. AMAN se prostire na 19 brda. Danas je to moderan grad od 1.5 mil. stanovnika, a nekada je bio prestonica Jordanskog Hashemit kraljevstva. U bronzano doba bio je poznat po nazivom Rabbath-Ammon, a kasnije kao Filadelfija. Nudi različite istorijske lokalitete iz Neolitskog, Helenističkom, Rimskog i Islamskog perioda. Lokalitet koji je poznat kao citadela uključuje mnoge građevine, kao što je Herkulov hram, Omajad palata i Vizantijska crkva. U dnu citadele nalazi se Rimsko pozorište sa 6.000 sedišta, koje se i dan danas koristi za neke kulturne događaje. Tri muzeja nude uvid u istoriju i kulturu Jordana, a to su Arheološki muzej, muzej folklora i muzej narodnih običaja. JERASH- najbolje ocuvani grad rimskog carstva Grad je doživeo zlatno doba pod Rimskom upravom i danas je najbolje očuvan grad Rimske provincije.Vekovima je bio sakriven u pesku, pre nego što je počelo iskopavanje koje je otkrilo izuzetan primer Rimske provincijske, urbane arhitekture srednjeg istoka: popločane ulice sa kolonadama, pozorište, prostrani trgovi, kupatila, fontane.Ispod Grčko-rimske spoljašnosti, grad takođe čuva finu mešavinu istoka i zapada: Grčko-rimsku mediteransku bazu i tradiciju arapskog orijenta. Nastavak putovanja. KRSTAŠKI DVORCI-AJLON-sagradio ga je 1184 Izz ad-din Usama bin Munqidh, Saladinov general koji je porazio Krstaše 1187 godine. Ovo je izuzetan primer Islamske arhitekture, i zbog svoje izvanredne pozicije čuvao je puteve između južnog Jordana i Sirije. Povratak u hotel. Večera. Nocenje.

 

3. dan (12.juli i 16 avgust 2015.) AMAN - MADABA – PLANINA NEBO – UM AR RASAS – KARAK – PETRA. Dorucak. Odlazak do Madabe “grada mozaika“, čuvenog po spektakularnim Vizantijskim i Umajadskim mozaicima, gde se nalazi mapa Jerusalima i Svete zemlje (6.vek). Sastavljen je od 2 miliona delova obojenog kamena. Bukvalno, stotine drugih mozaika (od 5 do 7 veka) nalazi se u crkvama i kućama Madabe. Nastavak putovanja autobusom do planine Nebo odakle se pruza pogled na Svetu zemlju i gde je po predanjima umro Mojsije. Nastavak puta za UMM ar RASAS - lokalitet poznat po izuzetnim mozaicima iz Vizantijskog perioda, uključujući i Veliki tepih, koji oslikava gradove starog i novog zaveta. Postoji i 15 metara visoka Vizantijska kula koju su koristili monasi ranog hrišćanstva u potrazi za samoćom. Nastavak putovanja. DVORCI KRSTAŠA-kraljevski put prepun je ostataka iz krstaškog perioda. Najznačajnija tvrđava je Karak. Fascinantni primeri arhitekture i vojne tradicije tog vremena. Karak- sam zamak je pre upečatljiv nego lep i prestavlja primer krstaškog vojnog arhitektonskog genija. Zamak je uvećan novim zapadnim krilom koji su dodali Ajubidi i Mameluci. Nastavak putovanja. Po dolasku u Petru smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.

 

4. dan (13.juli i 17.avgust 2015.) PETRA – AKABA. Dorucak. PETRA-spada u jedno od Jordanskih blaga i najpoznatija je turistička atrakcija. Zaostavština je Nabataena, arapskog naroda koji se naselio u južnom Jordanu pre više od 2000 godina. Danas je na listi Unesko kulturne baštine i privlači putnike iz svih delova sveta. Najpoznatiji spomenik u Petri je riznica koja se odjednom pojavljuje na kraju Siq-a ( 1 km duga ulica oivičena zidovima visokim 200m). U njoj se nalaze stotine gradjevina: hramovi, kupatila, ulica sa konoladama i otvoreno pozorište sa 3000 sedišta, gigantski manastir iz prvog veka i moderan arheološki muzej. Nastavak putovanja za Akabu. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.

 

5 – 10.dan (14-19.juli i 18-23.avgust 2015.) AKABA. Dorucak. Slobodno vreme za sunčanje i kupanje. Večera. Nočenje.

 

11.dan (20.juli i 24.avgust 2015.) AKABA - AMAN. Dorucak. Slobodno vreme Slobodno vreme do polaska na aerodrom (sobe treba napustiti u 15 sati). Polazak za Aman  oko 17 sati.

 

12.dan (21.juli i 25.avgust 2015.) AMAN – ATINA - BEOGRAD. Poletanje aviona za  Atinu (A3 941) u 4.35 sata. Sletanje u Atinu u 6.50 sati. Let za Beograd (A3 850) u 8.10 sati. Dolazak u Beograd u 9.10 sati.

 

 

Cena putovanja po osobi:

699 €   

 

 

U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:

  • avionski prevoz na relaciji Beograd – Atina – Aman – Atina - Beograd,
  • transferi prema programu putovanja,
  • smeštaj u hotelu kategorije tri zvezdice u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem na bazi polupansiona (samousluživanje) 2 noćenja u Amanu, 1 noćenje u Petri i 7 noćenja u Akabi,
  • razgledanje gradova prema programu putovanja,
  • usluge lokalnog vodiča
  • troškovi organizovanja putovanja.

 

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:

  • aerodromske takse (oko 148 evra) u Beogradu, Atini i Amanu (koje su podložne promenama i plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti u poslovnici Agencije),
  • napojnice za lokalne vodiče i vozače i hotelsko osoblje koji su u ovom delu sveta obavezni ( 35 € po osobi za ceo boravak),
  • ulaznice za lokalitete (oko 100 evra).

 

USLOVI PLAĆANJA I NAČIN PLAĆANJA

Cena putovanja  iskazana  je u evrima a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja  i  zaključivanja ugovora o putovanju uplaćuje se akontacija u iznosu od  30% cene  a najkasnije 20 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 70%, do punog iznosa cene putovanja. Plaćanje može biti gotovinsko, platnim karticama ili čekovima građana na 6 mesecnih rata uz uvecanje 2% na mesecnom nivou.

 

SMEŠTAJ poput hotela:

AMAN  - “ARENA HOTEL”, kategorije tri zvezdice, www.arenahoteljordan.com

PETRA- “SILK ROAD HOTEL“, kategorije tri zvezdice, www.petrasilkroad.com

AKABA- “MINA HOTEL“, kategorije tri zvezdice, www.minahotelaqaba.com

Agencija zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima, iste kategorije   

 

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE

- Putnicima koji poseduju crvene, biometrijske pasoše Republike Srbije potrebna je viza za Jordan. Viza za Jordan se dobija po sletanju

  na aerodrom. Potrebno je poneti sa sobom na put fotokopiju pasoša.

- Potrebno je najmanje 30 putnika za realizaciju ovog putovanja, putovanje moze da se realizuje i za manji broj putnika korigovanjem cene

   aranzmana

- Postoji  mogućnost smeštaja u jednokrevetnim uz blagovremeni  upit u poslovnici. Doplata za 1/1 sobu iznosi 90 evra. 

- Polisa zdravstvenog osiguranja je neophodna u zavisnosti od propisa zemlje krajnje destinacije. Agencija preporučuje putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

 

OPŠTE NAPOMENE

- Agencija zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije pet dana pre polaska. Cena putovanja važi od datuma izdavanja programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

- Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.

- U okviru razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno.Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.               

- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.                                                                                          

- Uslovi korišćenja putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja, licenca br. OTP 322/2010 od 18.02.2010., a usklađeni su sa Zakonom o turizmu Republike Srbije; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje Agencija smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.        

 

 

jordan1.jpg  jordan2.jpg

 

 

 

 

 

011/22-82-051

065/22-82-051

Radno vreme od 09 do 19h
Subotom od 09 do 15h

bglucky@gmail.com

bglucky07@open.telekom.rs

VIBER: 065/22-82-051

logo
 

 

WizzAir Prodaja Avionskih Karata


rent a car beograd iznajmljivanje automobila

Najnovije Vesti Blog iz Turizma
iznajmljivanje autobusa
putno osiguranje

bglucky travel agencija
Putem Skypa

Ukupno: 3580

Danas: 3580

Juče: