PUTOVANJE MADRID 2019.

 

   

 

Madrid je jedan od onih gradova u kojima se naglašeno sudaraju tradicionalno i moderno. Hodajući po njegovim ulicama, primetićete kako se često izmjenjuju znamenitosti i poslovne zgrade. To ćete lako doživeti ako pređete put od Plaza de Espane do Plaza de Cibeles, jer ćete putem videti svu monumentalnost i impresivnost madridskih trgova, palata i arhitekture, ali u isto vreme i nove zgrade, pune raznih prodavaonica i ostalih zabavnih sadržaja. Palacio Real, najveća zapadnoevropska kraljevska palata, koja je zadivila i samog Napoleona, sagrađena je na mestu mavarrskog dvorca, izgorelog u požaru u 18. veku. Uz palatu se nalaze i vrtovi, koji zaista plene izgledom. Obližnjom Plazom de Espana dominiraju dva nebodera i statua najpoznatijeg španskog književnika, Miguela Cervantesa, koji gleda na svoje likove, Don Quijotea i Sancha Panzu. Jedan od tih nebodera, Torre de Madrid, popularno zvan 'Žirafa', neko je vreme bio najviša betonska zgrada u svetu! Tu, na Španskom trgu, počinje Gran Via, najživlja gradska ulica. Ovde se nalazi zgrada Telefonice iz koje je Ernest Hemingway slao izveštaje tokom Građanskog rata...

 

 SVAKODNEVNI POLASCI TOKOM CELE GODINE!

 

PROGRAM PUTOVANJA: 

 

1.dan   BEOGRAD – RIM - MADRID

Dolazak na aerodrom “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let sa presedanjem za Madrid. Po sletanju u Madrid, individualan transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 

2. – 3. / 4.dan MADRID

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili obilazak nekih od znamenitosti grada. Noćenje. 

 

3./4./5.dan MADRID - RIM - BEOGRAD

 Doručak. Napuštanje hotela. Individualan transfer na aerodrom. Čekiranje za let sa presedanjem za Beograd.

 (Kraj usluga)                                               

 

    C E N A :

Termin putovanja

Hotel

4 dana/3 noćenja

5 dana/4 noćenja

 

 

Svakodnevni polasci tokom cele godine

Silken Torre Garden 3*

od 229 €

od 279 €

Praga 4*

od 315 €

od 379 €

Gran Atlanta 4*

od 299 €

od 365 €

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

Cene iz tabele su u evrima, po osobi.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 

 • Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd–Madrid-Beograd sa presedanjem u nekim gradovima Evrope.
 • Smeštaj u izabranom hotelu na bazi 2/3/4 noćenja sa doručkom u odabranom hotelu u standardnim dvokrevetnim sobama
 • Troškove organizacije putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 

 • troškove avionskih taksi – 194 € (avionske takse se plaćaju  u agenciji prilikom rezervacije i podložne su promenama)
 • Individualan transfer aerodrom-hotel-aerodrom
 • individualno zdravstveno osiguranje

 

NAPOMENA ZA TRANSFER:

 

 • U agenciji je moguće rezervisati privatni transfer aerodrom-hotel-aerodrom prilikom rezervacije. Cena povratnog transfera – oko 65 € po osobi.
 • Cena metro karte od aerodroma do centra grada – oko 3 € po osobi po pravcu.

 

NAPOMENA:

 

 • Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi,

moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.

 • Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod

avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi. Rok za izdavanje karte je 24h od trenutka rezervacije!

 

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: NA UPIT

 

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

 1. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% najkasnije 10 dana pre putovanja
 2. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 2 %  po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do:

Za polaske od 01.01. do 01.02.2019……….………….............15.04.2019.

       Za polaske od 01.02. do 01.04.2019……….…………....…….15.06.2019.

Za polaske od 01.04. do 01.06.2019……….…………....…….15.08.2019.

Za polaske od 01.06. do 01.10.2019……….…………....…….15.12.2019.

Za polaske od 01.10. do 01.02.2020……………....…………..15.04.2020..                 

 1. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro)

 

NAPOMENA ZA POSREDNIKA:

 • Ukoliko Posrednik prilikom rezervacije ne izvrši uplatu akontacije od 50% od cene aranžmana u roku od 24 h, Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cene. Cena je radjena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenim hotelima do popune mesta:

Hotel SILKEN TORRE GARDEN 3* - www.hoteles-silken.com/hotel-torre-garden-madrid/

Ovaj hotel se nalazi na severoistoku Madrida, na oko 15 minuta udaljenosti od centra grada. Kompletno je renoviran 2004. godine.

Hotel poseduje restoran, bar, internet i parking.

Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), klima uređaj, TV, telefon i sef (čije se korišćenje dodatno naplaćuje). Doručak – kontinentalni švedski sto.

Hotel HESPERIA EMPERATRIZ 4*- http://www.hesperia.com/nh/en/hotels/spain/madrid/hesperia-emperatriz.html

Ovaj odličan hotel se nalazi u južnom delu Madrida, na oko 15 minuta udaljenosti od centra grada. Sa strogim centrom grada, povezan je direktnom metro linijom br. 10.

Hotel poseduje restoran, bar, internet, konferencijske sale i parking.

Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), klima uređaj, mini bar, TV, internet i sef (čije se korišćenje dodatno naplaćuje). Doručak – kontinentalni švedski sto.

 

Hotel GRAN ATLANTA 4*- http://www.hotelgranatlanta.com/en

Ovaj odličan hotel se nalazi u jugozapadnom delu Madrida, na oko 15 minuta udaljenosti od centra grada. Sa strogim centrom grada, povezan je direktnom metro linijom br. 1.

Hotel poseduje restoran, bar, internet, konferencijske sale i sef.

Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, mini bar, TV, telefon, internet i sef (čije se korišćenje dodatno naplaćuje). Doručak – kontinentalni švedski sto.

 

Hotel PRAGA 4*- http://www.hotelmadridpraga.com/

Ovaj odličan hotel se nalazi na jugozapadu Madrida, na oko 20 minuta udaljenosti od centra grada. Sa strogim centrom grada, povezan je metro linijom br.6.

Hotel poseduje 420 soba, restoran, bar, internet, konferencijske sale i parking.

Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, klima uređaj, mini bar, TV, internet i sef (čije se korišćenje dodatno naplaćuje). Doručak – kontinentalni švedski sto.

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici agencija
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi je odobren gore navedeni popust.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klima uređaj...)
 • Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog                           objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi    konekcije.
  •  

OPŠTE NAPOMENE:                     

 

 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona
 • Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg)  i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.

 

V A Ž N A    N A P O M E N A:

Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.

Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju nestigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.

Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

 

 • Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
 • Organizator putovanja je  licenca OTP br.107/2016.  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen  na bazi od minimum 2 prijavljena putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

 

 

 

 

Cvece.jpg

 

 

   

 

 

 

 

 

 

011/22-82-051

065/22-82-051

Radno vreme od 09 do 19h
Subotom od 09 do 15h

bglucky@gmail.com

bglucky07@open.telekom.rs

VIBER: 065/22-82-051

bonitetna

logo
 

 

WizzAir Prodaja Avionskih Karata
Najnovije Vesti Blog iz Turizma
iznajmljivanje autobusa
putno osiguranje

bglucky travel agencija
Putem Skypa

Ukupno: 136

Danas: 136

Juče: