BANJA KANJIŽA

OSNOVNI GEOGRAFSKI PODACI:

▪ Nadmorska visina: 87 m
▪ Region: severna Srbija
▪ Udaljenost od Beograda: 200 km
▪ Klima: kontinentalna

NAJČEŠĆE BOLESTI KOD KOJIH SE PREPORUČUJE LEČENJE U BANJI:

▪ Bolesti lokomotornog sistema:
▫ Postoperativna i posttraumatska stanja

▪ Bolesti centralnog i perifernog nervnog sistema

▪ Reumatske bolesti
▫ Degenerativni i zapaljenski reumatizam

▪ Medicinska rehabilitacija (ambulantna i stacionarna)

...
Pročitajte više