BANJA SLANKAMEN

OSNOVNI GEOGRAFSKI PODACI:

▪ Nadmorska visina: 80 m
▪ Region: severna Srbija
▪ Udaljenost od Beograda: 55 km
▪ Klima: umereno - kontinentalna

 

NAJČEŠĆE BOLESTI KOD KOJIH SE PREPORUČUJE LEČENJE U BANJI:

▪ Neurološke bolesti
▪ Posttraumatska stanja
▪ Osteoporoza
▪ Reumatizam (zapaljenski, degenerativni)
▪ Ginekološka oboljenja

 

NAJČEŠĆE TERAPIJSKE PROCEDURE:

▪ Fizikalna terapija:
▫ (hidroterapija, elektroterapija, laseroterapija, termoterapija...)
▪ Akupunktura

...
Pročitajte više