BOGUTOVAČKA BANJA

OSNOVNI GEOGRAFSKI PODACI:

▪ Nadmorska visina: 520 m
▪ Region: centralna Srbija
▪ Udaljenost od Beograda: 200 km
▪ Klima: umereno - kontinentalna

NAJČEŠĆE BOLESTI KOD KOJIH SE PREPORUČUJE LEČENJE U BANJI:

▪ Oboljenja digestivnog sistema
▪ Bolesti kardiovaskularnog sistema
▪ Reumatizam (vanzglobni, degenerativni)
▪ Neurološke bolesti
▪ Psihijatrijske bolesti

NAJČEŠĆE TERAPIJSKE PROCEDURE:

▪ Fizikalna terapija
▪ Lečenje mineralnim vodama

...
Pročitajte više