BRESTOVAČKA BANJA

OSNOVNI GEOGRAFSKI PODACI:

▪ Nadmorska visina: 380 m 
▪ Region: istočna Srbija
▪ Udaljenost od Beograda: 280 km
▪ Klima: umereno - kontinentalna

NAJČEŠĆE BOLESTI KOD KOJIH SE PREPORUČUJE LEČENJE U BANJI:

▪ Ginekološke bolesti
▪ Bolesti lokomotornog sistema
▪ Reumatske bolesti
▪ Dermatološke bolesti 
▪ Posttraumatska stanja
▪ Bolesti nervnog sistema
▪ Bolesti digestivnog sistema
▪ Bolesti perifernih krvnih sudova
▪ Bubrežne bolesti
▪ Iscrpljenost organizma

NAJČEŠĆE TERAPIJSKE PROCEDURE:

▪ Fizikalna terapija
▪ Inhalacije

...
Pročitajte više