GAMZIGRADSKA BANJA

OSNOVNI GEOGRAFSKI PODACI:

▪ Nadmorska visina:  160 m 
▪ Region: istočna Srbija
▪ Udaljenost od Beograda: 230 km
▪ Klima: umereno - kontinentalna

NAJČEŠĆE BOLESTI KOD KOJIH SE PREPORUČUJE LEČENJE U BANJI:

▪ Posttraumatska stanja
▪ Ginekološke bolesti
▪ Bolesti perifernih krvnih sudova
▪ Reumatske bolesti
▪ Vibraciona bolest
▪ Neurološke bolesti
▪ Bolesti vezivnog tkiva
▪ Poremećeji razvoja kod dece

NAJČEŠĆE TERAPIJSKE PROCEDURE:

▪ Hidroterapija
▪ Fizikalna terapija:
▫ Elektroterapija
▫ Kinezi terapija
▫ Foto terapija
▫ Termoterapija

...
Pročitajte više