JOŠANIČKA BANJA

OSNOVNI GEOGRAFSKI PODACI:

▪ Nadmorska visina:  550 m 
▪ Region:centralna Srbija
▪ Udaljenost od Beograda:245 km
▪ Klima: umereno - kontinentalna

NAJČEŠĆE BOLESTI KOD KOJIH SE PREPORUČUJE LEČENJE U BANJI:

▪ Posttraumatska stanja
▪ Različiti oblici reumatizma (ekstraartikularni, hronični, degenerativni...)
▪ Bolesti lokomotornog sistema
▪ Dermatološke bolesti
▪ Ginekološke bolesti
▪ Neurološke bolesti
▪ Gastritis

NAJČEŠĆE TERAPIJSKE PROCEDURE:

▪ Hidroterapija
▪ Fizikalna terapija

...
Pročitajte više