LUKOVSKA BANJA

OSNOVNI GEOGRAFSKI PODACI:

▪ Nadmorska visina: 700 m 
▪ Region:južna Srbija
▪ Udaljenost od Beograda:325 km
▪ Klima: umereno - kontinentalna

NAJČEŠĆE BOLESTI KOD KOJIH SE PREPORUČUJE LEČENJE U BANJI:

▪ Reumatske bolesti
▪ Posttraumatska stanja 
▪ Osteopatija, osteoporoza
▪ Urološke bolesti
▪ Bubrežne bolesti
▪ Hipertenzija
▪ Problemi sa krvnim sudovima

NAJČEŠĆE TERAPIJSKE PROCEDURE:

▪ Hidroterapija
▪ Fizikalna terapija
▪ Peloidoterapija

...
Pročitajte više