MATARUŠKA BANJA

OSNOVNI GEOGRAFSKI PODACI:

▪ Nadmorska visina: 215 m 
▪ Region: centralna Srbija
▪ Udaljenost od Beograda: 160 km
▪ Klima: planinska

NAJČEŠĆE BOLESTI KOD KOJIH SE PREPORUČUJE LEČENJE U BANJI:

▪ Posttraumatska stanja
▪ Ginekološke bolesti, sterilitet
▪ Neurološke bolesti (multipla skleroza, pareze, lezije...)
▪ Reumatske bolesti
▪ Bolesti vezivnog tkiva
▪ Oboljenja perifernih krvnih sudova
▪ Kožne bolesti

NAJČEŠĆE TERAPIJSKE PROCEDURE:

▪ Hidroterapija
▪ Fizikalna terapija:
▫ Elektroterapija
▫ Kinezi terapija
▪ Peloidna terapija
▫ Parafinske obloge
▫ Masaže (aparaturne i ručne)

...
Pročitajte više