OVČAR BANJA

OSNOVNI GEOGRAFSKI PODACI:

▪ Nadmorska visina: 278 m 
▪ Region: centralna Srbija
▪ Udaljenost od Beograda: 160 km
▪ Klima: umereno kontinentalna

NAJČEŠĆE BOLESTI KOD KOJIH SE PREPORUČUJE LEČENJE U BANJI:

▪ Posttraumatska stanja
▪ Oboljenja lokomotornog sistema
▪ Dermatološke bolesti
▪ Nervna oboljenja

NAJČEŠĆE TERAPIJSKE PROCEDURE:

▪ Hidroterapija
▪ Detoksikacija organizma
▪ Fizikalna terapija
▫ Masaže (aparaturne i ručne)

...
Pročitajte više