PALANAČKI KISELJAK

OSNOVNI GEOGRAFSKI PODACI:

▪ Nadmorska visina: 103 m 
▪ Region: centralna Srbija
▪ Udaljenost od Beograda: 80 km
▪ Klima: umereno kontinentalna

NAJČEŠĆE BOLESTI KOD KOJIH SE PREPORUČUJE LEČENJE U BANJI:

▪ Kardiovaskularne bolesti
▪ Posttraumatska stanja
▪ Reumatske bolesti
▪ Dijabetes
▪ Opšta slabost organizma
▪ Ginekološki problemi, sterilitet
▪ Urođeni deformiteti
▪ Oboljenja digestivnog sistema
▪ Oboljenja urinarnog sistema

NAJČEŠĆE TERAPIJSKE PROCEDURE:

▪ Hidroterapija
▪ Detoksikacija organizma
▪ Fizikalna terapija:
▫ Kinezi terapija
▫ Ultrazvučna terapija
▫ Elektroterapija
▫ Magnetoterapija
▫ Masaže 

...
Pročitajte više