KRSTARENJE DUNAVOM DO ĐERDAPA 2023

NACIONALNI PARK I ĐERDAPSKA KLISURA

BEOGRADSKA, SMEDEREVSKA, GOLUBAČKA I RAMSKA TVRĐAVA

LEPENSKI VIR, VIMINACIUM

3 DANA / 2 NOĆI (BRODOM I AUTOBUSOM)

DATUMI POLAZAKA ZA SEZONU 2023:

MAJ

JUN

JUL

AVGUST

SEPTEMBAR

OKTOBAR

12, 26

9, 16, 23

7, 14, 21, 28

4, 13, 20, 27

1, 8, 15, 22, 29

6

 

Itinerer:

Prvi dan: Beograd - Smederevo - Ram - Veliko Gradište - Golubac - Đerdapska Klisura - Donji Milanovac - Tekija – Kladovo (240km): Sastanak putnika na pristaništu Beograd (Karađorđeva ulica, pored Brankovog mosta) u 07:15h, čekiranje putnika i ukrcavanje.  Krstarenje započinjemo od Beogradske tvrđave prema Kladovu. Prolazi se pored Smederevske tvrđave, potom ušća reke Morave u Dunav, zatim srednjevekovne Ramske tvrđave, u delu gde je Dunav najširi na prostoru Srbije. Nastavak plovidbe pored Srebrnog jezera i Velikog Gradišta.  Prolaskom pored Golubačke tvrđave, ulazi se u područje Nacionalnog parka Đerdap, poznatiji i kao Gvozdena kapija. Plovi se kroz najdužu i najdublju evropsku klisuru gde je Dunav i najlepši. Područje jedinstvene flore i faune svedoči o ostacima jednog od najstarijih naselja u Evropi – Lepenskom Viru. Prolazak pored Donjeg Milanovca, a zatim sledi prolazak kroz najuzbudljiviji deo Đerdapske klisure - Veliki i Mali Kazan, pored statue poslednjeg dačanskog kralja Decebala, a zatim i pored mesta gde je rimski car Trajan utisnuo svoj neizbrisiv trag u steni, poznato kao Trajanova tabla. Dolazak u Tekiju nakon cca 9,5h sati plovidbe.  Kraći transfer autobusom do Kladova. Smeštaj u hotelu “Aquastar Danube”. Večera. Noćenje.

Drugi dan. Kladovo: Doručak. Slobodno vreme za Spa aktivnosti (bazeni, sauna...) ili odlazak na FAKULTATIVNI IZLET: Kladovo – Arheološki muzej – Rimska Diana – HE Đerdap – Trajanov most – Kladovo (3,5h). Obilazak Arheološkog muzeja Đerdap koji predstavlja značajna svedočanstva o raznorodnim kulturama praistorijskog, rimskog i srednjovekovnog perioda na Dunavu. Sledi kraći obilazak rimskog utvrđenja Diana, a zatim i poseta Hidroelektrani Đerdap. Sagrađena je 1974. godine kao najveći projekat te godine u Evropi koji je značajno izmenio položaj Dunava, lokalnih sela kao i kulturno-istorijskih spomenika koji se nalaze u blizini. Poseta ostacima Trajanovog mosta. Nakon gradnje više od 1000 narednih godina most je važio za najveći na svetu. Gradio ga je rimski car Trajan početkom II veka, kako bi prešao Dunav i pokorio dačka plemena. Izlet  završavamo u hotelu gde će uz zakusku biti upriličena degustacija  lokalnih vina.  Cena izleta: odrasli  25 €, deca 2-10 godina 10€, deca do 2 godine - besplatno. Plaćanje na recepciji hotela, minimum za realizaciju 15 odraslih osoba.    Večera. Noćenje

Treći dan. Kladovo - Lepenski Vir – Kapetan Mišin Breg - Viminacium -  Beograd  (260 Km) Doručak. Polazak autobusa u 09:30h.  Vožnja autobusom pored Dunava, foto stop na vidikovcu iznad Kazana. Dolazak na arheološko nalazište Lepenski vir, jedno od najstarijih urbanih naselja Evrope i sveta i predstavlja najveći domet kulture srednjeg kamenog doba (6.500. p.n.e.). Nakon obilaska sledi pauza za ručak u etno restoranu Kapetan Mišin Breg. Putovanje nastavljamo prolaskom pored Golubačke tvrđave, a zatim dolazimo u Viminacium. Sledi obilazak jednog od prvih rimskih utvrđenja i vojnih logora na Dunavu, sagrađenog tokom I veka. Nekada glavni grad Gornje Mezije ( III i IV vek) je možda jedini grad u carstvu na čijim je ruševinama ponovo podignuto veliko naselje. Još uvek nije istražen u dovoljnoj meri, a nova sistematska arheološka iskopavanja obećavaju velika otkrića (u međuvremenu su neka i već otkrivena). Planirani dolazak u Beograd u večernjim satima.

CENA ARANŽMANA IZRAŽENIMA U EVRIMA

Plaćanje se vrši po srednjem kursu NBS da dan uplate

SMEŠTAJ U DVOKREVETNOJ SOBI

SMEŠTAJ U JEDNOKREVETNOJ SOBI

DECA

0-1,99 GOD

DECA

2 – 9,99 GOD

225€ PO OSOBI

DOPLATA 40€

BESPLATNO

50% POPUST

Minimum 45 putnika je potrebno da se putovanje realizuje.

U cenu putovanja je uračunato:

 • Krstarenje prema programu od Beograda do Tekije prvog dana,
 • Transfer autobusom (Tekija – Kladovo prvog dana i Tekija – Beograd poslednjeg dana),
 • Doručak i ručak na brodu tokom plovidbe,
 • Smeštaj u hotelu Aquastar Danube 4* na bazi polupansiona (večera i doručak – švedski sto),
 • Upotreba sadržaja Spa i Wellness centra u hotelu (bazen, sauna, parno kupatilo, masažne fotelje, fitness kabinet).
 • Boravišne takse i osiguranje gosta na brodu i u hotelu,
 • Ručak u povratku trećeg dana putovanja,
 • Ulaznice za lokalitete Lepenski Vir i Viminacium,
 • Usluge turističkog vodiča i lokalnih vodiča
 • Troškovi organizacije putovanja.

U cenu nije uključeno:

 • Konzumacija pića tokom plovidbe i u hotelu,
 • Fakultativni izlet drugog dana putovanja (minimum za realizaciju izleta je 15 prijavljenih putnika)
 • Drugi individualni troškovi putnika (mini bar, usluge ručnih masaža, upotreba đakuzi kade, usluge pranja I peglanja veša…)

Napomena:

Program je podložan promenama i dopunama u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Program se može neznatno izmeniti do početka turističke sezone.

Predviđeno vreme krstarenja od Beograda do Tekije zavisi od uslova plovidbe.

 

Brod Aquastar Maxim (www.krstarenjedunavom.rs) je napravljen 2014 godine, dužine 28 metara i širine 7 metara. Kapacitet je 70 sedećih mesta u moderno opremljenom salonskom delu, koji poseduje barski deo, veliki LCD monitor visoke rezolucije sa savremenim zvučnim sistemom. Brod je opremljen ležaljkama koje se nalaze na gornjoj sunčanoj palubi. Ručak se servira kao bife-švedski sto. Tehničke karakteristike broda omogućavaju plovidbu prema programu u navedenom  trajanju.

Hotel Aquastar Danube 4* (www.hotelkladovo.rs)  se nalazi u Kladovu pored uređene peščane gradske plaže. Raspolaže sa deluxe sobama, restoranom, barom na šetalištu, otvorenim i zatvorenim bazenom. Wellnes centar pored bazena sadrži: saunu, parno kupatilo, đakuzi, fitnes kabinet, usluge ručne masaže. U okviru hotela se nalazi tehnički opremljena konferencijska sala. Sve sobe su klimatizovane i poseduju sef, mini-bar, Ka-Tv, Wi-Fi.

Informacije i rezervacije:

bglucky@gmail.com

+381 11 22-82-051,  22-82-052,  065/22-82-051

 

 

CRUISING DANUBE TROUGH HISTORY

DJERDAP UNESCO GLOBAL GEOPARK AND IRON GATES

BELGRADE, SMEDEREVO, RAM AND GOLUBAC  FORTRESS

LEPENSKI VIR, VIMINACIUM

3 DAYS / 2 NIGHTS – BY SHIP AND BUS

 

DEPARTURE DATES:

MAY

JUNE

JULY

AUGUST

SEPTEMBER

OCTOBER

12, 26

 9, 16 ,23

7, 14, 21, 28

4, 13, 20,27

1, 8, 15, 22, 29

6

 

Itinerary

1st Day. Belgrade - Smederevo - Ram - Veliko Gradiste - Golubac – Djerdap Gorge – Donji Milanovac -Tekija –Kladovo (240km): (Meeting passengers) Passengers arrive at the Port of Belgrade (Karadjordjeva Street, next to the Branko's Bridge) at 7:15 a.m. Aquastar Maxim cruiser departs at 7:30 am. Cruise starts from the famous Belgrade fortress towards Kladovo, passing by Smederevo, the confluence of the Morava and Danube rivers, medieval fortress Ram, in the area where the Danube is the widest in Serbia. Cruise continues then to the Silver Lake and Veliko Gradiste, passing Golubac Fortress where we enter the National Park Djerdap, also known as the Iron Gate. We cruise through the longest and deepest gorge in Europe, area of unique flora and fauna, where remains of one of the oldest European settlements can be seen. Passing Donji Milanovac, you will have the opportunity to see the place where the Roman Emperor Trajan left a permanent imprint on the rock, known as Tabula Traiana. Arriving in Tekija after a 9.5 hour cruise. Short bus transfer to Kladovo. Accommodation at the Hotel "Aquastar Danube". Dinner. Overnight.

2nd Day. Kladovo: Breakfast. Free time for Spa & Wellness activities (pool, sauna,…) or going to optional excursion: Kladovo – Archaeological Museum - Roman Diana – HP Djerdap – Traian’s Bridge - Kladovo (3,5h). Visiting Djerdap’s Archaeological museum in Kladovo, whose exhibition covers remnants of different Danube cultures from prehistoric, Roman and medieval periods. We continue our trip by visiting Roman fortress Diana, and after Hydro plant Djerdap, built in 1974.y as the biggest project of the year in Europe. It significantly changed the position of the Danube River, the local villages as well as cultural and historical monuments that are located nearby. Next stop is a visit to the remains of Trajan’s bridge. The bridge was built at the beginning of the 2nd century, by the Roman Emperor Trajan in order to cross the Danube and conquer Dacian tribes. Up until the 12th century, the bridge was considered to be the largest in the world. We end this excursion with wine tasting and snack at the hotel. Price: Adults: 25€ per person, children 2-10 y.o. – 10€. Paying at the hotel.  Please note, minimum of 15 persons is required for excursions to be realized. Dinner. Overnight.

3rd Day - Kladovo - Lepenski Vir – Captain Misa’s Hill - Viminacium - Belgrade (260km). Breakfast at the hotel and departure by bus at 9:30 am. Driving along the Danube River with short stops. Arriving at the archaeological site Lepenski Vir, which was known as one of the oldest European and world urban settlements, as well as culturally advanced for the Middle Stone Age period (6500 BCE). After site tour, lunch is served in the ethnic restaurant “Captain Misa’s Hill” with breath-taking views of the Danube River and surrounding nature. After the site tour, journey continues passing near Golubac Fortress and next stop is Vimacium, built in the 1st century as one of the first Roman military camps on the Danube River. Vinimacium was the capital of Upper Moesia during 3rd and 4th century, one of only few Roman settlements which was demolished and rebuilt. It is still being explored and new excavations are underway, promising great and exciting new discoveries. This is where the official sightseeing ends and after a short drive, arrival in Belgrade is expected in evening.

 

Arrangement price:

Price per person in ½ room

Supplement for 1/1 room

Children 0-2 y.o.

Children 2-9,99 y.o.

225 €

40€

Free of charge

50% discount

Third adult pays full price in the triple bed room (on request)

REMARK: Minimum of 45 persons is required for this travel program to be realized

 

Tour price includes: Danube Cruise from Belgrade to Tekija village according to the travel program, two nights accommodation at Aquastar Danube Hotel 4* in Kladovo, based on half board (buffet breakfast and dinner), use of Spa centre facilities in the hotel (pool, sauna, hot tub…), bus transfers from Tekija village to Kladovo on the 1st day, and last day from Kladovo to Belgrade (Belgrade Port), breakfast and lunch on the boat during cruise, lunch in ethnic restaurant ‘Captain Misa’s Hill”, entrance to Lepenski Vir and Viminacium, staying taxes and insurance in hotel and on boat, services of tour guide and local guides, tolls and fees.

Tour price does not include: drinks on the ship during cruise and in hotel, optional excursions on 2nd day, mini bar, massages, jacuzzi, laundry services, other individual expenses.

 

 

 

  

 Lepenski vir

 

arheološko nalazište

 

 

 

   Kapetan Mišin breg

 etno restoran